In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Breda aanjager subsidie voor grensoverschrijdend bedrijventerrein
Internationale samenwerking gaat schuil achter Border Crossing Business Park

Gezamenlijk parkmanagement, door middel van een 'brand identity' een actieve houding creëren waar het gaat om acquisitie en presentatie van de gevestigde bedrijven en streven naar afstemming op het gebied van wet- en regelgeving.

Dat zijn de speerpunten van 'Border Crossing Business Parks' (Crobus). Dat project richt zich onder andere op de bedrijventerreinen Meer (gemeente Hoogstraten in België) en Hazeldonk (Breda) langs de A16. Breda is de 'lead' partner en vraagt Europese subsidie aan voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdende bedrijventerrein. Crobus heeft als doel grensoverschrijdende bedrijventerreinen in Noord-West Europa te stimuleren. Dat is een relatief nieuw fenomeen. Overal komt men vergelijkbare vraagstukken tegen die op verschillende manieren opgelost worden. Het Crobus-project moet bijdragen aan een manier van wederzijds begrip en harmonisatie van de verschillende systematieken voor ruimtelijke ordeningsplanning, een verbetering van de samenwerking en een verhoging van de efficiëntie van investeringen en planningsactiviteiten. Daarmee draagt het project bij aan een betere concurrentiepositie van de betrokken regio's.

Elektronisch handboek
Om invulling te geven aan het project wordt onder andere een elektronisch handboek ontwikkeld. Daarin wordt op handzame wijze relevante informatie gegeven over de te doorlopen fases. Bovendien worden per fase gegevens over studies, instituten en contacten gekoppeld. Tevens wordt een gemeenschappelijk internationaal merk gecreëerd waarmee de deelnemende partners zich presenteren op verschillende internationale beurzen

Stuurgroep
De gemeente Breda is voorzitter van de stuurgroep die verder bestaat uit de gemeente Hoogstraten, Europapark Coevorden-Emlichheim, Avantis, NV Industriebank LIOF (partner van Aventis) en het ministerie van Economische zaken. Wethouder A. Adank van Economische Zaken van Breda is de voorzitter van de stuurgroep. Behalve het verkrijgen van subsidie is het opbouwen van een netwerk op Europees niveau en het opdoen van ervaring met Europese samenwerking van belang. Bovendien kan Breda zich door de voortrekkersrol de komende jaren sterker profileren binnen de Europese Gemeenschap.

'Lead' partner
De partners hebben aan de subsidieaanvraag een 'letter van intent' toegevoegd. Daarin wordt verklaard dat de partners zich, bij de toekenning van de subsidie, garant stellen voor een eigen bijdrage aan het project. De gemeente Breda heeft als 'lead' partner een belangrijke rol in het project. Zo is Breda het eerste aanspreekpunt voor de subsidieverstrekker en het is degene die de overeenkomst mede namens de andere 'regional' partners sluit. Breda verwacht zich op deze manier nadrukkelijk te kunnen manifesteren op Europees, nationaal en regionaal niveau. Deze ervaring kan worden ingezet binnen de positie van de stad als Zuidelijk Vervoersknooppunt en als Poort van Brabant. Tevens wordt de samenwerking met het betrokken ministerie en de provincie op de onderhavige onderwerpen versterkt.


...interviewt
Aad Ouborg gastspreker 'Succesvol Ondernemen In Barre Tijden'

...start
Sylvie Smeets: 'Deadline is deadline en afspraak is afspraak'

...stuurt bij
Ondernemen met tegenwind

...verwacht
Behoefte aan minder regels en lastenverlichting

...groeit
9 mei Kapitaaldag te Hoeven

...investeert
Succesvol Ondernemen In Barre Tijden

...rijdt
Zakelijk onderweg

...evalueert
'De passie is gebleven...'

...reist
'Een zakelijke reiziger wil meestal snel...'

...informeert
Start Revolutionair concept in Etten-Leur

...vervoert
MCA is de Brabantse makelaar in goederenvervoer

...verenigt
Belangenbehartiger EVO stelt prioriteiten

...transporteert
'Slimme oplossingen moeten het verschil maken'

...distribueert
Concrete mobiliteits- oplossingen voor de toekomst

...bereikt
Grensoverschrijdend problemen oplossen

...licht voor
'Nederland laat kansen liggen'

...bundelt
College voor Transport en Logistiek haalt praktijk de school binnen

...spreekt
In 't kort

...onderneemt
Het succes van een brievenhouder

...ontvangt
Goed omgaan met de raad van gepensioneerde ondernemers levert prijs op

...lakt
Van wijnrek tot computermeubelen

...wint
Mark en Maas the Best

...verbetert
Arbo-dienstverlening praktischer en goedkoper?

...organiseert
BOV trofee 2003 op 17 oktober 2003

...huisvest
Internationale samenwerking gaat schuil achter Border Crossing Business Park

...beveiligt
Notitie 'Beveiliging bedrijventerreinen' geeft inzicht in verantwoordelijk- heden