In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Wolfgang Kotek, bedrijfsarts 'in ruste':
Arbo-dienstverlening praktischer en goedkoper?

Ziekteverzuim blijft een hot item. De financiële last voor zieke werknemers is de laatste jaren voornamelijk op de schouders van werkgevers terechtgekomen. Wolfgang Kotek werkte vele jaren als bedrijfsarts en ontwikkelde enkele ideeën voor medische verbeteringen in de sociale gezondheidszorg.

Wolfgang Kotek.

Wolfgang Kotek is al enkele jaren gepensioneerd, maar nog actief als geregistreerd bedrijfsarts. Jarenlang werkte hij als bedrijfsarts in grote multinationals. Oudere artsen hebben veel ervaring, maar bij het uitstippelen van het gezondheidsbeleid telt hun mening nauwelijks mee. Politici, economen en juristen met tegenstrijdige partijprogramma's en theorieën van kamergeleerden maken vaak de dienst uit. Zij doen het vaak voorkomen veel verstand van medische zaken te hebben. Jarenlang gevolg: 'haasje over wetgeving', veel uitkeringen en torenhoge onkosten. Kotek probeert sinds 1993 de politiek te beïnvloeden door praktische medische ervaringen door te sluizen. "Vaak ben je dan een roepende in de Haagse woestijn. Bij geplande debatten lobbyde ik vaak naar kamerleden. Gespeend van enige medische ervaring houden zij echter vaak indrukwekkende betogen over gezondheidszorg en WAO." Volgens Kotek tekent dit de onmacht van zijn medische achterban om efficiënt naar de politiek te communiceren. "Artsen stellen hun diagnoses meestal in hun spreekkamers. Vanuit dit concept profileren wij ons en denken dan dat de beleidsmakers wel aan onze lippen zullen hangen. Opvattingen van medische beroepsgroepen dringen vaak nauwelijks door in politiek Den Haag."

Meer creatief systeem
Tachtig procent van de werkende bevolking werkt in een MKB-bedrijf. Terwijl bedrijfsartsen vaak 'hard en met hart' werken, klagen veel werkgevers. Veelal terecht maar dat ligt niet aan de artsen, maar meer aan het systeem waarin zij hun werk moeten verrichten. "Ik pleit voor een creatiever en transparanter systeem van arbozorg dat niet zo peperduur is. Er zijn veel arbo-artsen die de bedrijven waarvoor zij werken nog nooit van binnen hebben gezien," aldus Kotek. Arbo-diensten zijn meestal, zoals Duitsers zo mooi zeggen, 'überorganisiert'. Hiervoor worden pittige declaraties uitgeschreven. Een eenvoudig belastbaarheidonderzoek kost 375 euro, een kort consult 66 euro. Reïntegratiebedrijven maken het nog gortiger met nota's van vele duizenden euro's bij arbeidsconflicten, rugpatiënten en psychische problemen. Hoe moet een kleine werkgever dat opbrengen? Wolfgang Kotek: "Ik denk dan altijd aan onze huisschilder die twee man in dienst heeft. Als er eentje langere tijd ziek is, kan dat zo'n bedrijfje uitkleden. De oorzaken van de hoge prijzen moeten eerlijk onder ogen worden gezien. Zij liggen volgens mij aan de hoge overheadkosten van Arbo-diensten. De bewust door de politiek geprivatiseerde diensten hebben meestal prachtige panden en besteden te veel geld aan reclame, allerlei administratieve rompslomp en ICT. Terwijl een vervolgafspraak vaak niet binnen een maand kan worden ingepland, klagen veel artsen dat ze te lang achter de computer moeten zitten en nauwelijks tijd hebben voor medisch onderzoek."

Huisarts van het bedrijf
Veel problemen zijn niet op te lossen door een deftig bureau op afstand. Iedere grotere stadswijk zou volgens Kotek een bedrijfsarts, verbonden aan een Arbo-dienst, moeten huisvesten. Hij zou ' net als een huisarts - moeten kunnen functioneren als een spin in een web. "Je maakt daarmee de drempel tot hulpverlening laag en er komt meer directe en goedkopere zorg. Het is te gek dat sommige Arbo-diensten hun artsen op omzet en niet op kwaliteit selecteren. Vooral verzekeringsmaatschappijen en banken spinnen garen bij hoge prijzen voor Arbo-dienstverlening door aanzienlijke financiële belangen in Arbo-diensten en reïntegratiebedrijven," zegt Kotek Om het lastige proces van 'passende arbeid' te vereenvoudigen, ontwikkelde Kotek al in 1996 de Arbopas. Dit is een sterk kostenbesparend identiteitsbewijs (prijs: twee dubbeltjes extra) en eigendom van de werknemer. Opzet: werknemers met een arbeidshandicap medische bescherming bieden en makkelijker aan passend werk helpen. Een door de bedrijfsarts verstrekte Arbopas vereenvoudigt veel contacten, ook naar hulpverleners. Tenslotte een ergonomische én economische tip van Kotek voor ondernemers: "Laat uw medewerkers via een eenvoudige procedure preventief onderzoeken. Ziekten of klachten worden sneller herkend. Een onsje voorzorg is beter én goedkoper dan een kilo medicijn!"

Meer informatie
Voor uitgebreide informatie:
Internet: www.arbopas.nl
E-mail: wkotek@knmg.nl


...interviewt
Aad Ouborg gastspreker 'Succesvol Ondernemen In Barre Tijden'

...start
Sylvie Smeets: 'Deadline is deadline en afspraak is afspraak'

...stuurt bij
Ondernemen met tegenwind

...verwacht
Behoefte aan minder regels en lastenverlichting

...groeit
9 mei Kapitaaldag te Hoeven

...investeert
Succesvol Ondernemen In Barre Tijden

...rijdt
Zakelijk onderweg

...evalueert
'De passie is gebleven...'

...reist
'Een zakelijke reiziger wil meestal snel...'

...informeert
Start Revolutionair concept in Etten-Leur

...vervoert
MCA is de Brabantse makelaar in goederenvervoer

...verenigt
Belangenbehartiger EVO stelt prioriteiten

...transporteert
'Slimme oplossingen moeten het verschil maken'

...distribueert
Concrete mobiliteits- oplossingen voor de toekomst

...bereikt
Grensoverschrijdend problemen oplossen

...licht voor
'Nederland laat kansen liggen'

...bundelt
College voor Transport en Logistiek haalt praktijk de school binnen

...spreekt
In 't kort

...onderneemt
Het succes van een brievenhouder

...ontvangt
Goed omgaan met de raad van gepensioneerde ondernemers levert prijs op

...lakt
Van wijnrek tot computermeubelen

...wint
Mark en Maas the Best

...verbetert
Arbo-dienstverlening praktischer en goedkoper?

...organiseert
BOV trofee 2003 op 17 oktober 2003

...huisvest
Internationale samenwerking gaat schuil achter Border Crossing Business Park

...beveiligt
Notitie 'Beveiliging bedrijventerreinen' geeft inzicht in verantwoordelijk- heden