In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Financieringskansen voor groeiende ondernemers
9 mei Kapitaaldag te Hoeven

Geld maakt niet gelukkig, maar het is soms wel erg nodig en handig. Zeker voor een ondernemer die wil groeien. De vraag is echter: waar haal je kapitaal vandaan en tegen welke voorwaarden.


Hans de Werd, voormalig directeur van de View groep, nu ondernemer en investeerder

Om daar meer over te weten te komen wordt op 9 mei as. in conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven een Kapitaaldag gehouden. Deze kapitaaldag is een initiatief van de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant samen met innovatienetwerk voor ondernemers Syntens en de Junior Kamer Nederland. De dag is bestemd voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Tijdens de Kapitaaldag maken ondernemers onder andere kennis met diverse banken en risicokapitaalverschaffers. Belangstelling zal er zeker zijn voor het verhaal uit de praktijk van de Bredase ondernemer en investeerder Hans de Werd. 23 jaar jong en onervaren startte hij in 1983 op een zolderkamertje zijn bedrijf Heliview, een marktonderzoeksbureau over en ten behoeve van de automatiseringsector. Onder zijn leiding groeide Heliview binnen een kleine tien jaar uit tot de View Group met 120 medewerkers en vestigingen in Duitsland en Engeland. Om die groei te kunnen betalen trok De Werd eind jaren 80 venture capital aan. Kapitaal van investeerders die het aandurven om het risico samen met de groeiende ondernemer te delen. Daarvoor terug krijgt de investeerder aandelen en in de meeste gevallen medezeggenschap in het bedrijf. Dat kan als aandeelhouder, commissaris maar ook als coach, adviseur of mededirecteur.

Bezint eer gij begint
"Het binnenhalen van een risicodragende investeerder betekent dus altijd dat je een deel van je zeggenschap over je bedrijf kwijt bent" zegt Hans de Werd. "Leen je via de bank dan dienen je debiteuren en bijvoorbeeld een bedrijfspand als onderpand voor de lening, maar hou je wel de zeggenschap over je eigen onderneming. Ik koos destijds voor een risico-investeerder omdat we snel wilden uitbreiden in het buitenland. Achteraf kan ik zeggen dat ik er een professional door ben geworden. Ik kreeg ineens een Raad van Commissarissen als sparringpartners en dat was een verrijking." Betekent deze ontboezeming dat het dus altijd verstandig is om met dit soort investeerders in zee te gaan? "Nee, en in het bijzonder niet voor startende ondernemers. Mijn boodschap aan hen is om het bedrijf rustig op te bouwen met eigen geld of met geld dat je leent van vrienden en familie. Daarmee moet je zuinig omgaan. Pas als je je bestaansrecht na een aantal jaren bewezen hebt, wordt het voor investeerder en eigenaar aantrekkelijk om risicokapitaal aan te trekken. De uitzondering op de regel is de innovatieve startende ondernemer die een unieke technologie ontwikkelt. Die heeft meestal meteen behoorlijk wat geld nodig om de ontwikkelkosten te dekken." De Werd raadt ook groeiende ondernemers aan om altijd goed te overwegen of er in de groeifase geen andere financieringsvormen zijn waarbij ze niet teveel aandelen en/of zeggenschap verliezen.

Ondernemer en investeerder
Inmiddels is Hans de Werd geen directeur van de View Group meer. "Ik verkocht de groep in 1992 aan VNU en kocht het onderdeel Heliview twee jaar later samen met de huidige directeur Ton Ketelaars terug. Ik ben daar nu adviseur en investeerder. Die investering is ondergebracht in een nieuw bedrijf The Need to Know Group, een kleine en op de content en media sector gerichte participatiemaatschappij. "Ik investeer zeer selectief en vaak samen met gerenommeerde participatiemaatschappijen in bedrijven waarin ik een zeer betrokken rol kan spelen en in sectoren waar ik verstand van heb. The Need to Know Group doet ongeveer één investering per jaar. Ik ben vooral op zoek naar investeringen in bedrijven met een sterk turnaround karakter. Verder help ik bedrijven als adviseur met het aantrekken van kapitaal."

Eigen bedrijf in de schijnwerper
Het programma van de Kapitaaldag biedt naast de presentatie van investeerders en Hans de Werd ruimte voor korte presentaties van ondernemers die hun bedrijf even voluit in de schijnwerpers willen zetten. Kortom: het is een dag waar ondernemers naast diverse sprekers, workshops, kop koffie, lunch en borrel veel gelegenheid krijgen om nuttige informatie op te doen.

Belangstellenden kunnen zich inschrijven via de website www.kapitaaldag.nl. Bent u 9 mei niet in staat de Kapitaaldag te bezoeken maar toch geïnteresseerd in zogenaamd risiockapitaal, dan kunt u ook contact opnemen met Michael Bakker van REWIN, T 076 - 5646784.


...interviewt
Aad Ouborg gastspreker 'Succesvol Ondernemen In Barre Tijden'

...start
Sylvie Smeets: 'Deadline is deadline en afspraak is afspraak'

...stuurt bij
Ondernemen met tegenwind

...verwacht
Behoefte aan minder regels en lastenverlichting

...groeit
9 mei Kapitaaldag te Hoeven

...investeert
Succesvol Ondernemen In Barre Tijden

...rijdt
Zakelijk onderweg

...evalueert
'De passie is gebleven...'

...reist
'Een zakelijke reiziger wil meestal snel...'

...informeert
Start Revolutionair concept in Etten-Leur

...vervoert
MCA is de Brabantse makelaar in goederenvervoer

...verenigt
Belangenbehartiger EVO stelt prioriteiten

...transporteert
'Slimme oplossingen moeten het verschil maken'

...distribueert
Concrete mobiliteits- oplossingen voor de toekomst

...bereikt
Grensoverschrijdend problemen oplossen

...licht voor
'Nederland laat kansen liggen'

...bundelt
College voor Transport en Logistiek haalt praktijk de school binnen

...spreekt
In 't kort

...onderneemt
Het succes van een brievenhouder

...ontvangt
Goed omgaan met de raad van gepensioneerde ondernemers levert prijs op

...lakt
Van wijnrek tot computermeubelen

...wint
Mark en Maas the Best

...verbetert
Arbo-dienstverlening praktischer en goedkoper?

...organiseert
BOV trofee 2003 op 17 oktober 2003

...huisvest
Internationale samenwerking gaat schuil achter Border Crossing Business Park

...beveiligt
Notitie 'Beveiliging bedrijventerreinen' geeft inzicht in verantwoordelijk- heden