In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2003

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl
Belangenbehartiger EVO stelt prioriteiten

Het mission-statement van EVO laat er geen twijfel over bestaan: EVO is de toonaangevende belangenbehartiger van verladers, ontvangers en eigen vervoerders. Naast een aantal servicegerichte activiteiten is voor veel leden vooral de fileproblematiek aanleiding zich in EVO te verenigen.

Gert Sikken

EVO heeft zo'n 34.000 aangesloten bedrijven en dat varieert van de plaatselijke slager tot aan multinationals. Een flinke organisatie dus die in een verenigingsvorm met regiovertegenwoordiging is gevat. Gert Sikken werkt bij de Suikerunie in Dinteloord en is daarnaast voorzitter van het Brabantse regiobestuur. Hij zegt: "Met 5.500 leden kunnen we niet voor elk beleidsbesluit de volledige achterban raadplegen. Via het regiobestuur weten we wat er in de regio speelt en we maken daarop ons beleid. " EVO heeft als belangenbehartiger vier werkvelden. Er is een juridisch, voorwaarden- en vervoersmarkten-cluster. Het meest in het oog springend voor de regio is echter de fysieke bereikbaarheid. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de files het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks 1,6 miljard euro kosten. Daarin is Kees Buuts, beleidsadviseur van EVO, actief. "Voor veel leden is bereikbaarheid het belangrijkste item. We onderscheiden daarin een aantal deelterreinen. Je moet denken aan de bereikbaarheid van bedrijventerreinen, betere doorstroming op hoofdwegen en het provinciale wegennet en aan stedelijke distributie." De belangenbehartiging van EVO gaat van algemeen (bijvoorbeeld het doortrekken van de A4 bij Bergen op Zoom) tot op individueel niveau. "Je zult maar als marktkoopman in bloemen een nieuwe vrachtwagen van 13 meter hebben gekocht en de gemeente besluit morgen ineens dat vrachtwagens langer dan 10 meter de binnenstad niet meer in mogen. Het gebeurt echt en dan heb je toch een flink probleem. In de praktijk heeft zo'n ondernemer vaak niet de kennis paraat of de tijd om zich daartegen te verzetten. Hij is dan maar wat blij dat hij zijn probleem aan onze vereniging kan overlaten, " aldus Buuts.

Kees Buuts

Samenwerking
Kees Buuts vertelt verder over de branche: "Transport is heel breed. Denk daarbij niet alleen aan vervoer over de weg, maar ook aan luchtvaart, binnenvaart of vervoer per spoor." Het ligt voor de hand te denken dat EVO dezelfde doelstellingen heeft als branchegenoot Transport en Logistiek en misschien wel meer van hetzelfde is. "Dat is zeker niet waar," ontkracht Buuts meteen. "De leden van EVO zijn eigenaar van de lading en de leden van Transport en Logistiek zijn de vervoerders. In feite zijn onze leden de regisseurs en de transporteurs de uitvoerders. Overigens gebeurt dat wel zonder een baasknecht verhouding," weet Buuts. Een actuele ontwikkeling in transportland is de steeds verdergaande samenwerking tussen de vervoerders van Transport en Logistiek en de verladers van EVO. "Op het vlak van fysieke bereikbaarheid hebben we dezelfde belangen. Bij ongeveer tachtig procent van de zaken trekken we gezamenlijk op en ik kan zeggen dat er bij honderd procent overeenstemming is. Je kunt zo bij de overheid een sterkere vuist maken," weet Sikken.

Speerpunten
De ontwikkelingen in Noord-Brabant worden door EVO nauwlettend gevolgd. Op de top 10 van aan te pakken knelpunten staan vier Brabantse problemen genoteerd. "Je hebt natuurlijk in West-Brabant de nog steeds niet doorgetrokken A4 en het knooppunt Galder bij de A16 en A58 en in Oost-Brabant zit de randweg rond Eindhoven vaak muurvast. Of neem alleen maar de weg naar onze fabriek in Dinteloord. Vrachtwagens mogen niet vanaf de A17 de kortste route rijden, maar moeten al jarenlang een heel stuk omrijden," zegt Gert Sikken. Een ander interessant idee van EVO is het beter benutten van het onderliggende wegennet. "Wij bedoelen daar alle provinciale wegen mee. Waar je in Nederland ook rijdt, je wordt altijd naar de snelweg geleid. Met het beter benutten van de provinciale wegen zou je de druk op de snelwegen kunnen verminderen. Uiteraard moet daarbij wel rekening worden gehouden met de belangen van omwonenden aan die provinciale wegen," zegt Kees Buuts. Toch weten de belangenbehartigers ook dat niet al hun wensen gerealiseerd zullen worden. Er moeten prioriteiten gesteld worden. "Je moet de overheden niet overstelpen met wensenlijstjes. Het risico is dan te groot dat ze allemaal in een bureaula verdwijnen. We hebben een paar speerpunten uitgekozen en daar richten we onze pijlen op," besluit Buuts.

Meer informatie
Internet: www.evo.nl


...interviewt
Aad Ouborg gastspreker 'Succesvol Ondernemen In Barre Tijden'

...start
Sylvie Smeets: 'Deadline is deadline en afspraak is afspraak'

...stuurt bij
Ondernemen met tegenwind

...verwacht
Behoefte aan minder regels en lastenverlichting

...groeit
9 mei Kapitaaldag te Hoeven

...investeert
Succesvol Ondernemen In Barre Tijden

...rijdt
Zakelijk onderweg

...evalueert
'De passie is gebleven...'

...reist
'Een zakelijke reiziger wil meestal snel...'

...informeert
Start Revolutionair concept in Etten-Leur

...vervoert
MCA is de Brabantse makelaar in goederenvervoer

...verenigt
Belangenbehartiger EVO stelt prioriteiten

...transporteert
'Slimme oplossingen moeten het verschil maken'

...distribueert
Concrete mobiliteits- oplossingen voor de toekomst

...bereikt
Grensoverschrijdend problemen oplossen

...licht voor
'Nederland laat kansen liggen'

...bundelt
College voor Transport en Logistiek haalt praktijk de school binnen

...spreekt
In 't kort

...onderneemt
Het succes van een brievenhouder

...ontvangt
Goed omgaan met de raad van gepensioneerde ondernemers levert prijs op

...lakt
Van wijnrek tot computermeubelen

...wint
Mark en Maas the Best

...verbetert
Arbo-dienstverlening praktischer en goedkoper?

...organiseert
BOV trofee 2003 op 17 oktober 2003

...huisvest
Internationale samenwerking gaat schuil achter Border Crossing Business Park

...beveiligt
Notitie 'Beveiliging bedrijventerreinen' geeft inzicht in verantwoordelijk- heden