In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Nederland Distributieland
Concrete mobiliteitsoplossingen voor de toekomst

Nederland Distributieland is een vereniging die zich inzet om de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse logistieke sector te behouden en te versterken. Om dit te bereiken, worden de kwaliteiten van deze sector in binnen- en buitenland gepromoot. Daarnaast stimuleert men de sector om deze kwaliteiten op niveau te houden en zelfs verder te ontwikkelen. In het Zoetermeerse kantoor van de vereniging gebeurt in ieder geval veel.

Eerste schip Distrivaart.

Nederland Distributieland (NDL) werd in 1987 opgericht en telt zo'n 600 leden. Ongeveer 225 leden zijn daadwerkelijk actieve logistieke dienstverleners en het overige ledenbestand wordt gevormd door belanghebbende of geïnteresseerde partijen zoals verladers, banken en Kamers van Koophandel. De doelstelling van de vereniging is om de (internationale) positie van de Nederlandse logistieke sector te verbeteren. Samen met de sector wordt getracht om de concurrentiepositie van Nederlandse transportbedrijven te versterken. "Dat doen we op een aantal manieren," vertelt Kees Verweij, senior project manager van NDL. "Allereerst doen we promotie en acquisitie in het buitenland. We gaan naar verladers in de Verenigde Staten en Azië en we proberen die mogelijke opdrachtgevers te overtuigen van de voordelen van Nederland als distributieland. Vervolgens organiseren wij zogenaamde factfinding trips. Met de buitenlandse verlader gaan we op bezoek bij geselecteerde Nederlandse transporteurs die een goede partner kunnen zijn," vervolgt Verweij.

Artist Impression van Distri-road.

Onafhankelijke trekker
Naast het promoten van Nederlandse transportbedrijven verricht NDL nog andere belangrijke werkzaamheden: ontwikkeling, implementatie en verspreiding van kennis op het gebied van logistieke netwerken en samenhangende onderwerpen als ICT en multimodaliteit. Met deze activiteit wordt getracht nieuwe, innovatieve projecten van de grond te tillen. Overkoepelende doelstelling bij elk project is de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren en daarmee ons land als aantrekkelijke vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven te presenteren. Ook beleidsondersteuning op strategisch niveau voor de sector rekent NDL tot het takenpakket. Kees Verweij heeft van nieuwe transportontwikkelingen zijn beroep gemaakt: "Een actueel project heet Distrivaart en is gericht op het gebruik van zowel weg als binnenvaart voor het vervoer van producent naar supermarkt. Belangrijkste redenen om van de binnenvaart gebruik te maken zijn niet alleen de lage transportkosten, maar ook vooral de betrouwbaarheid van leveringstijden. Er zijn geen files en de supermarkt weet vrij nauwkeurig hoe laat de goederen arriveren. De consument kan daardoor uiteindelijk beter worden bediend," aldus Verweij. Het is de intentie om over de Nederlandse, Belgische en Duitse vaarwegen uiteindelijk zo'n vijftig schepen te laten varen. Bij zeven schepen kan volgens de analyses het project rendabel in Nederland zijn en bij vijftig in heel Noord-West Europa. Distrivaart is een project dat Nederland Distributieland op het lijf geschreven is. "In dit soort projecten heb je nu eenmaal eerst een onafhankelijke trekker nodig die partijen bij elkaar brengt en de zaak op gang helpt. Later pakt de markt een succesvol project vanzelf wel over. Dat is ook bij Distrivaart de bedoeling," zegt Verweij.

Aparte strook
Een project waar momenteel veel mee wordt geëxperimenteerd, is de stadsbox. "Het idee is om met boxen in standaardmaten de binnensteden te beleveren. Het grote voordeel is dat je daarmee lagere kosten voor bedrijven realiseert en ook voor gemeenten zijn stadsboxen interessant, want je kunt de containers minder breed maken en daardoor beter hanteerbaar in de binnenstad," vertelt Verweij. Het principe van de stadsboxen lijkt op dat van de zeecontainers en moet de overslag eenvoudiger en efficiënter maken. Ook NDL constateert dat de files in het land steeds langer worden. "De filestrop wordt ieder jaar groter en je moet proberen de files te verminderen en de situatie werkbaar te houden voor transporterend Nederland. Het concept Distri-road kan volgens ons een oplossing zijn. De kern van het concept is dat je op het hoofdwegennet een aparte strook reserveert voor zowel goederen als personenvervoer. De vrachtwagens en personenbussen moeten langer worden, waardoor er rendabel gewerkt kan worden. Het sterke punt van het concept is dat bestuurders van zowel vrachtwagens als personenwagens voor Distri-road kunnen kiezen en daarmee een gegarandeerde reistijd krijgen toegewezen," aldus Verweij. De verwachting is dat het systeem in 2010 volledig operationeel kan zijn. Dat duurt nog even, maar bij NDL zullen ze in de tussentijd in ieder geval niet stilzitten. De medewerkers hebben nog voldoende plannen en projecten om Nederland ook in de toekomst bereikbaar te houden.


...interviewt
Aad Ouborg gastspreker 'Succesvol Ondernemen In Barre Tijden'

...start
Sylvie Smeets: 'Deadline is deadline en afspraak is afspraak'

...stuurt bij
Ondernemen met tegenwind

...verwacht
Behoefte aan minder regels en lastenverlichting

...groeit
9 mei Kapitaaldag te Hoeven

...investeert
Succesvol Ondernemen In Barre Tijden

...rijdt
Zakelijk onderweg

...evalueert
'De passie is gebleven...'

...reist
'Een zakelijke reiziger wil meestal snel...'

...informeert
Start Revolutionair concept in Etten-Leur

...vervoert
MCA is de Brabantse makelaar in goederenvervoer

...verenigt
Belangenbehartiger EVO stelt prioriteiten

...transporteert
'Slimme oplossingen moeten het verschil maken'

...distribueert
Concrete mobiliteits- oplossingen voor de toekomst

...bereikt
Grensoverschrijdend problemen oplossen

...licht voor
'Nederland laat kansen liggen'

...bundelt
College voor Transport en Logistiek haalt praktijk de school binnen

...spreekt
In 't kort

...onderneemt
Het succes van een brievenhouder

...ontvangt
Goed omgaan met de raad van gepensioneerde ondernemers levert prijs op

...lakt
Van wijnrek tot computermeubelen

...wint
Mark en Maas the Best

...verbetert
Arbo-dienstverlening praktischer en goedkoper?

...organiseert
BOV trofee 2003 op 17 oktober 2003

...huisvest
Internationale samenwerking gaat schuil achter Border Crossing Business Park

...beveiligt
Notitie 'Beveiliging bedrijventerreinen' geeft inzicht in verantwoordelijk- heden