In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2003

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl
Incodelta:
Grensoverschrijdend problemen oplossen

Incodelta werkt aan projecten voor het goederenvervoer in Zuid-Nederland. Vanuit het kantoor in Tilburg wordt door Aad Orgelist en Rob Eijgendaal gewerkt aan een betere bereikbaarheid van de zuidelijke provincies.

De heren Orgelist en Eijgendaal.

Incodelta is een platform waarin vier partijen zijn vertegenwoordigd. De landelijke overheid, provincies, bedrijfsleven en milieufederaties nemen plaats in de stichting. "Al deze partijen willen 'iets' op het gebied van goederenvervoer. Wij zijn een schakel en proberen concreet beleid te ontwikkelen, uit te voeren en investeren daadwerkelijk in nieuwe projecten. Incodelta wil denken én doen," vertelt Rob Eijgendaal. De twee heren van Incodelta hebben een verschillende achtergrond. "Rob komt uit het bedrijfsleven vanuit EVO en ik ben in feite ambtenaar. Het aardige van Incodelta is dat bedrijfsleven en ambtelijke organisatie bij elkaar komen. Op het gebied van goederenvervoer is het erg belangrijk dat overheden weten wat het bedrijfsleven voor wensen heeft," aldus Aad Orgelist. Incodelta is ontstaan uit de gedachte dat niet provincies, maar landsdelen moeten samenwerken voor een efficiënt goederenvervoer. Het samenwerkingsverband beslaat de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De Stuurgroep Incodelta herbergt niet alleen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, maar ook afgevaardigden uit de vier provincies. De gedeputeerden Norder, Hennekeij, Van Vugt en Vestjens namen plaats in de stuurgroep. Het programmabureau van Incodelta probeert verschillende initiatieven aan te sturen. "Het is de bedoeling dat we zo veel mogelijk pilots draaien. Voordat we startten, hebben we een keuze gemaakt uit tachtig projecten. De acht meest interessante zijn door de Stuurgroep als Incodelta-project aangegeven en daar zijn we momenteel druk mee bezig," zegt Rob Eijgendaal.

Duwbakken
Er spelen momenteel een aantal projecten bij Incodelta. Leuke projecten, want neem nu het project Waterslag dat duwschepen over de Brabantse kanalen laat varen. "Je benut hiermee de bestaande waterwegen optimaal. Probleem is dat de kanalen in Noord-Brabant klein zijn, waardoor je met duwbakken moet werken. Wij willen duwbakken met eigen aandrijving ontwikkelen, zodat je ze zelfstandig in de sluis kunt varen. Slaagt dat project dan heb je niet alleen voor deze provincie een oplossing, maar mogelijk voor het hele land," aldus Eijgendaal. Tijdens het uitvoeren van Waterslag kwamen er ook gebreken aan het licht. De sluizen hebben achterstallig onderhoud. "We hebben we een brief gestuurd naar minister De Boer met daarin het verzoek om de sluizen te onderhouden. Als dat gebeurt dan kunnen we aantonen dat goederenvervoer op grotere schaal dan voorheen over deze kanalen een prima oplossing is," aldus Orgelist. Een aardige ontwikkeling in dit verband is het voornemen van Rijkswaterstaat voortaan de kanalen planmatig te baggeren. "Men wil baggeren op het moment dat duidelijk is dat er afzet van slib mogelijk is. Rijkswaterstaat overweegt dat nu op vraaggestuurde basis uit te voeren. Dat is een wezenlijk verschil in met traditionele denken. Dat is ook een doelstelling van onze organisatie," zegt Eijgendaal.

Samenwerken
Incodelta heeft ondertussen al een aantal projecten opgestart. Eén daarvan is het vervoer van huis- en bedrijfsafval vanuit Limburg en Noord-Brabant via de binnenvaart. Tegen concurrerende kosten worden een groot aantal vrachtwagens daarmee van de weg gehaald. Momenteel zijn er veel inland terminals (overslagpunten van weg naar water) in onze provincie. In feite werken deze allemaal langs elkaar heen. "Het zou ideaal zijn als deze meer zouden samenwerken. Je kunt dan denken aan gezamenlijk vervoer van containers naar de haven van Rotterdam of Antwerpen," weet Orgelist. Non-food-net is een project waarin de beladingsgraad van materialen voor bouwprojecten werd gemeten. Veel verschillende leveranciers rijden nu nog apart naar de bouwplaatsen en dat zou efficiënter kunnen. Een mooi einddoel zou zijn, het inrichten van een centrale overslagplaats buiten de stad, waardoor minder vrachtwagens daadwerkelijk naar de bouwplaatsen rijden. Scheelt veel in vervoersbewegingen en vervolgens ook in overlast in de stad. Hopelijk wordt daarmee alweer een doelstelling van Incodelta gehaald.


...interviewt
Aad Ouborg gastspreker 'Succesvol Ondernemen In Barre Tijden'

...start
Sylvie Smeets: 'Deadline is deadline en afspraak is afspraak'

...stuurt bij
Ondernemen met tegenwind

...verwacht
Behoefte aan minder regels en lastenverlichting

...groeit
9 mei Kapitaaldag te Hoeven

...investeert
Succesvol Ondernemen In Barre Tijden

...rijdt
Zakelijk onderweg

...evalueert
'De passie is gebleven...'

...reist
'Een zakelijke reiziger wil meestal snel...'

...informeert
Start Revolutionair concept in Etten-Leur

...vervoert
MCA is de Brabantse makelaar in goederenvervoer

...verenigt
Belangenbehartiger EVO stelt prioriteiten

...transporteert
'Slimme oplossingen moeten het verschil maken'

...distribueert
Concrete mobiliteits- oplossingen voor de toekomst

...bereikt
Grensoverschrijdend problemen oplossen

...licht voor
'Nederland laat kansen liggen'

...bundelt
College voor Transport en Logistiek haalt praktijk de school binnen

...spreekt
In 't kort

...onderneemt
Het succes van een brievenhouder

...ontvangt
Goed omgaan met de raad van gepensioneerde ondernemers levert prijs op

...lakt
Van wijnrek tot computermeubelen

...wint
Mark en Maas the Best

...verbetert
Arbo-dienstverlening praktischer en goedkoper?

...organiseert
BOV trofee 2003 op 17 oktober 2003

...huisvest
Internationale samenwerking gaat schuil achter Border Crossing Business Park

...beveiligt
Notitie 'Beveiliging bedrijventerreinen' geeft inzicht in verantwoordelijk- heden