In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2003

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl
Bureau voorlichting binnenvaart:
"Nederland laat kansen liggen"

Het beeld dat de samenleving heeft van de binnenvaart is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Het bedrijfsleven heeft de voordelen van vervoer over water ontdekt en er worden aanzienlijk meer goederen per binnenschip vervoerd. De Nederlandse binnenvaart is milieuvriendelijk, veilig en biedt vervoersoplossingen voor de toekomst, maar wordt door de overheid nog te weinig ondersteund.

De binnenvaart maakt gebruik van Europese waterwegen met een totale lengte van 25.000 kilometer. Rotterdam fungeert letterlijk en figuurlijk als Europoort. Het fijnmazige en wijdvertakte vaarwegennet verbindt grote én kleine havens en industriegebieden met elkaar. Voor een sterke binnenvaart zijn goede vaarwegen en een moderne vloot essentieel. Het laatste decennium heeft de sector zwaar ingezet op innovatie. "Wij hebben ondertussen de beste vloot van de wereld en de totale binnenvaart is groter dan de Nederlandse zeevaart," zegt De Vries, secretaris van het Bureau Voorlichting Binnenvaart, zelfverzekerd. De binnenvaart bedient zich steeds vaker van 'droge' bestemmingen; het gebruik van moderne overslagtechnieken in Regionale Overslag Centra en een slimme planning maakt gecombineerd vervoer met schip, vrachtwagen en trein tot een functionele oplossing.

Schaalvergroting
"Nederland laat kansen liggen," vertelt de heer De Vries. "Het is onze doelstelling om twee keer zo veel goederenvervoer over het water te laten plaatsvinden. We hebben uitgerekend dat op de Nederlandse rivieren zeven keer zoveel kan worden vervoerd dan dat er nu gebeurt. Als het transport verdubbelt, neemt daardoor het vervoer over de weg met een kwart af. Dat kan allemaal gerealiseerd worden zonder al te veel investeringen in de infrastructuur," vervolgt De Vries. Zonder extra inzet van de binnenvaart in de nabije toekomst is de verwachting dat er grote capaciteitsproblemen op de Nederlandse wegen zullen ontstaan. Volgens het voorlichtingsbureau van de binnenvaart moet de overheid nu in actie komen. "In de toekomst is het de bedoeling van de overheid om de kosten die transport veroorzaken toe te rekenen aan de transporteur. Daarmee wordt in theorie een duurzaam transport gestimuleerd. Daar kan de binnenvaart echter niet op wachten. Het beleid moet zijn om een voordelige en energievriendelijke transportmanier als de binnenvaart te stimuleren. Het is duidelijk dat de marktwerking momenteel stagneert en er een duwtje nodig is. Als dat gebeurt, krijg je al snel schaalvergroting en daarmee een goede en zeer concurrerende vervoersmogelijkheid met de binnenvaart," aldus De Vries.

Logistieke processen
Ook voor bedrijven biedt vervoer over water kansen. "De voordelen van water worden door verladers steeds meer gezien, maar nog niet voldoende. Het is allemaal nog te vrijblijvend," zegt De Vries. Er zijn al wel aansprekende voorbeelden van bedrijven die met hun transport overstappen van de weg naar het water. Bierbrouwer Heineken ging enige jaren geleden over. "We zijn daar vier jaar mee in onderhandeling geweest. Het is ook een ingrijpend proces, want je moet wel je interne logistiek omzetten. Bij een schip krijg je telkens tien of twintig keer zoveel lading als met een vrachtwagen binnen of wordt er afgevoerd. Je moet verder zorgen dat de aansluiting op het zeeschip goed geregeld is," weet De Vries. Heineken ging om en is momenteel tevreden over de vernieuwde logistieke processen én de kostenbesparing. Een aansprekend proefproject van de binnenvaart is Distrivaart "Alles wat op pallets past, kan via Distrivaart worden vervoerd. Er is een speciaal schip gebouwd voor het transport van pallets. Op dit moment heeft het schip drie maanden gevaren en wordt het omgebouwd tot een volautomatisch bedrijf waarin pallets kunnen worden verwisseld. Het is nu de bedoeling om de supermarktketens te gaan bevoorraden. Er is uitgerekend dat met veertig schepen tachtig procent van de supermarktproducten met binnenschepen zou kunnen worden aangeleverd. De aanlevertijden zouden zelfs worden teruggebracht van 24 naar 2 uur, omdat de schepen worden benut als varend magazijn," weet De Vries.

Meer informatie
Ondernemers die ook geïnteresseerd zijn in de voordelen van de binnenvaart kunnen contact opnemen met het Bureau Voorlichting Binnenvaart op telefoonnummer 010 - 412 91 51.
E-mail: bvb@inlandshipping.com
Internet: www.inlandshipping.com


...interviewt
Aad Ouborg gastspreker 'Succesvol Ondernemen In Barre Tijden'

...start
Sylvie Smeets: 'Deadline is deadline en afspraak is afspraak'

...stuurt bij
Ondernemen met tegenwind

...verwacht
Behoefte aan minder regels en lastenverlichting

...groeit
9 mei Kapitaaldag te Hoeven

...investeert
Succesvol Ondernemen In Barre Tijden

...rijdt
Zakelijk onderweg

...evalueert
'De passie is gebleven...'

...reist
'Een zakelijke reiziger wil meestal snel...'

...informeert
Start Revolutionair concept in Etten-Leur

...vervoert
MCA is de Brabantse makelaar in goederenvervoer

...verenigt
Belangenbehartiger EVO stelt prioriteiten

...transporteert
'Slimme oplossingen moeten het verschil maken'

...distribueert
Concrete mobiliteits- oplossingen voor de toekomst

...bereikt
Grensoverschrijdend problemen oplossen

...licht voor
'Nederland laat kansen liggen'

...bundelt
College voor Transport en Logistiek haalt praktijk de school binnen

...spreekt
In 't kort

...onderneemt
Het succes van een brievenhouder

...ontvangt
Goed omgaan met de raad van gepensioneerde ondernemers levert prijs op

...lakt
Van wijnrek tot computermeubelen

...wint
Mark en Maas the Best

...verbetert
Arbo-dienstverlening praktischer en goedkoper?

...organiseert
BOV trofee 2003 op 17 oktober 2003

...huisvest
Internationale samenwerking gaat schuil achter Border Crossing Business Park

...beveiligt
Notitie 'Beveiliging bedrijventerreinen' geeft inzicht in verantwoordelijk- heden