In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...


Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Van Oers - Accountants & Belastingadviseurs
Notariskantoor Dongen
Bromedo & Esmono
Duine Adviesburo
PricewaterhouseCoopers
Belastingheffingskortingen in de aanbieding?

PricewaterhouseCoopers verzorgt in 'de Ondernemer' een fiscale vragenrubriek. PricewaterhouseCoopers is een wereldwijd toonaangevende organisatie op onder meer het gebied van accountancy en belastingadvies. De vestigingen in Bergen op Zoom en Breda dragen zorg voor de inhoud van deze maandelijkse rubriek. Mr. Rick Mijnsbergen en Mr. Marco Vermeulen zullen uw vragen persoonlijk beantwoorden. Vragen kunt u richten aan: 'de Ondernemer', Postbus 3805, 4800 DV Breda. Voor actueel belastingnieuws: www.belastingnieuws.nl


Mr. Rick Mijnsbergen

Momenteel bestaan er in Nederland maar liefst 14 heffingskortingen voor natuurlijke personen. Deze kortingen kunnen rechtstreeks in mindering worden gebracht op de verschuldigde inkomstenbelasting. Hieronder laten we de belangrijkste kortingen nog eens de revue passeren. Er gelden andere bedragen als u 65 of ouder bent. Het correct opnemen van de kortingen kan tot € 6.000 belastingvoordeel opleveren.

Algemene heffingskorting
Iedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting van maximaal € 1.894. Voorwaarde hierbij is dat voldoende inkomstenbelasting wordt betaald. U of uw partner kan - bij geen of een laag inkomen - op basis van de partnerregeling ook in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) uitbetaling van deze korting, maar alleen voorzover de partner over het betreffende jaar belasting is verschuldigd.

Arbeidskorting
U heeft recht op de arbeidskorting in 2005 als u inkomsten uit tegenwoordige arbeid heeft, dus geen (pensioen)uitkeringen of iets dergelijks. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van uw inkomen en van uw leeftijd. De korting bedraagt maximaal € 1.287 voor personen jonger dan 57 jaar.

(Aanvullende) kinderkorting
U of uw partner heeft bij een gezamenlijk verzamelinkomen tot € 60.447 recht op de kinderkorting van € 112 als in 2005 minimaal één kind dat op 31 december 2004 jonger is dan 18 jaar voor meer dan zes maanden tot uw huishouden behoort en in die periode is ingeschreven op uw woonadres of dat van uw fiscale partner. Het kind moet dan door u of uw fiscale partner worden onderhouden voor minimaal € 386 per kwartaal óf u ontvangt voor het kind kinderbijslag.

U heeft recht op de aanvullende kinderkorting van € 504 als daarnaast het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner samen niet hoger is dan € 30.225. Is het verzamelinkomen in 2005 niet hoger dan € 28.491, dan bedraagt de aanvullende kinderkorting € 690. Als tot uw huishouden drie of meer kinderen behoren, die op 31 december 2004 jonger zijn dan 18 jaar, dan wordt het bedrag van € 690 nog extra verhoogd met € 65.

(Aanvullende) combinatiekorting
U heeft recht op de combinatiekorting van € 228 als u betaalde arbeid verricht of recht op zelfstandigenaftrek heeft en minimaal één kind dat jonger is dan 12 jaar, minimaal 6 maanden ingeschreven staat op uw adres. Wanneer u daarnaast geen fiscale partner heeft, bedraagt de aanvullende combinatiekorting € 389.

(Aanvullende) alleenstaande-ouderkorting
U heeft als alleenstaande recht op de alleenstaande-ouderkorting van € 1.401 als u minimaal één op uw woonadres ingeschreven kind (jonger dan 27) voor minimaal € 386 per kwartaal onderhoudt. Als u daarnaast betaalde arbeid verricht en één kind is jonger dan 16 jaar, dan heeft u recht op de aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Deze korting is afhankelijk van het inkomen en bedraagt maximaal € 1.401.

Korting voor maatschappelijke (groene) beleggingen
Als u of uw fiscale partner in 2005 geld belegt in een groenfonds of een sociaal-ethisch fonds, dan heeft u - naast de vrijstelling van € 51.390 per persoon in box 3 - recht op een heffingskorting van 1,3% van de gemiddelde vrijstelling die in box 3 voor u geldt.

Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal of culturele beleggingen
Deze korting krijgt u als u of uw fiscale partner geld leent aan een startende ondernemer of geld belegt in een cultuurfonds. Dit geldt niet voor beleggingen via een participatiemaatschappij. De korting wordt op dezelfde manier berekend als voor maatschappelijke (groene) beleggingen.

Voor de volledigheid melden wij dat verder nog de volgende kortingen bestaan: de jonggehandicaptenkorting, de (aanvullende) ouderenkorting en de toetrederskorting. Let goed op dat u alle kortingen waar u recht op heeft, ook daadwerkelijk ontvangt. Voor verdere informatie, verwijzen wij u naar uw belastingadviseur.


...spreekt
'Schaarste aan grondstoffen geen bedreiging voor wereldeconomie'

...start
Complexe onderwerpen snel duidelijk door 3D-animaties en 3D-Virtuality Reality

...innoveert
Breda is nieuw creatief bedrijf rijker

...ondersteunt
Starterslift

...verkoopt
'Verkopen is een vak apart'

...bevordert
'Innovatie is één moment van inzicht'

...groeit
Electronicaplatform groeit

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...rijdt
Zakelijk onderweg

...interviewt
Positieve houding bij Gemeente Dongen

...structureert
De binnen- en buitenring van Dongen

...informeert
In Dongen is het goed wonen en werken

...ondersteunt
Trots op de Dongense ondernemers

...onderneemt
Positieve toon bij Dongense ondernemers

...verbetert
Professioneler en zakelijker gemeentebeleid

...verandert
Gewone bedrijven, die ook heel bijzonder zijn

...regelt
Collectieve VUT- en prépensioenregelingen worden individuele regelingen

...verhuist
'Verhuisbereidheid ondernemers in Breda vele malen groter dan elders in ons land'

...realiseert
HEJA Project- ontwikkeling gaat voor mooie projecten

...ontwikkelt
Nieuwbouwprojecten bieden volop kansen aan het MKB

...huisvest
Twee opmerkelijke nieuwbouw- projecten in Oosterhout

...vestigt
Gunstig vestigings- klimaat in West-Brabant