In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2002

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

Bedrijven
Ebben • Slaats • De Jonge
Adviesbureau Van Dordrecht & Veldhuis
Sita ReEnergy
Dago en Van Wesel
Penske Logistics
BIT Trofee
Van Zundert Groep
Présize
BVR-Groep
Business Dagen
Syngenta
Tènce Logistiek
NRG Distribution
Stichting Busleidingenstraat
ItsNews!
Heijmans NV
Interieurspuiterij Heskens
PricewaterhouseCoopers
Heijmans NV
De ondernemende aannemer
Deze van oorsprong Brabantse onderneming (Rosmalen) haalde onlangs de landelijke pers toen het Ministerie van VROM op basis van internationaal uitgevoerde geluidsmetingen bekend maakte, dat het 'stilste' asfalt ter wereld in Breda ligt. Dit is gerealiseerd door experts van Heijmans in nauwe samenwerking met ing. B. Veldkamp, internationaal erkend asfaltdeskundige van Stadsbeheer Breda. Door steeds maar weer posities in de voorhoede van allerlei ontwikkelingen te zoeken, is Heijmans NV door de jaren heen gaan behoren tot de meest succesvolle bouwondernemingen van ons land.

Aan de noordkant van het spoor in Amersfoort ligt een gebied wat geschikt gemaakt wordt voor wonen, werken en recreatie

Na de start van het bedrijf in 1923, middenin de crisisjaren, door stratenmaker Jan Heijmans, ontwikkelde de onderneming zich fors na de Tweede Wereldoorlog toen ons land vrijwel opnieuw moest worden opgebouwd. Na enkele spectaculaire werken in Turkije en PerziŽ heeft Heijmans zich vanaf de jaren zestig vrijwel volledig georiŽnteerd op de Nederlandse markt, waarbij ontwikkeling en risico's werden gespreid door actief te zijn in de verschillende sectoren van de bouwnijverheid. Uit die tijd dateert ook de doorvoering van de sterke decentrale opzet van het bedrijf. Op tal van plaatsen werden rayonkantoren ingericht, zodat Heijmans door het gehele land dicht bij de klant kwam te zitten. Eén van deze rayonkantoren is sedert lang gevestigd in Roosendaal.

Een zestal divisies
Heijmans NV is onderverdeeld in een zestal divisies, te weten:

  • Heijmans Infrastructuur en Milieu
  • Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling
  • Heijmans IBC Bouw
  • Heijmans Beton- en Waterbouw
  • Heijmans Industrie en Productie
  • Heijmans International.
Heijmans NV telt momenteel ruim 10.000 medewerkers en heeft een omzet van ruim 2 miljard Euro. Het bedrijf ziet verder uitstekende kansen voor verdere groei, ook internationaal.

De divisie Infrastructuur en Milieu
Deze divisie die zich bezighoudt met alles wat de boven- en ondergrondse infrastructuur betreft telt ongeveer 4.000 medewerkers, verdeeld over de verschillende regio's. Activiteiten spitsen zich toe op grond-, weg- en waterbouw, weginrichting en -onderhoud, technische infrastructuur, groenvoorzieningen en sportvelden, technisch onderzoek, advisering en ontwikkeling. De ontwikkelingstak van deze divisie, Heijmans Infrastructuurontwikkeling BV, richt zich met name op vraagstukken van privatisering van infrastructuur, binnenstedelijke herontwikkeling en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Heijmans is zich in zijn bijna tachtigjarige bestaan gaan profileren als een zeer sterke speler op de markt. De solide reputatie en de opgebouwde deskundigheid en ervaring leiden ertoe, dat Heijmans steeds vaker door overheden en bedrijven al in de vroegste stadia van ontwikkelingsprojecten wordt ingeschakeld. Gezegd mag worden dat Heijmans succesvol de weg heeft afgelegd van aannemer naar ontwikkelende aannemer en van ontwikkelende aannemer naar ondernemende aannemer. Steeds meer worden mogelijkheden gezocht en gevonden in voortrajecten, van waaruit werk en continuÔteit worden gegenereerd. Innovativiteit, creativiteit, visie en durf maken Heijmans tot een perfecte partner in zeer uiteenlopende projecten. We zullen er enkele noemen:

Kantorenpark Pettelaar Park 's Hertogenbosch

De Westerscheldetunnel
De Westerscheldetunnel is zo'n buitengewoon complex project waarin het bedrijf een belangrijke rol speelt. De geboorde tunnel (twee buizen) heeft een lengte van 6,6 kilometer en voldoet aan de jongste inzichten op het gebied van veiligheid. Wanneer de tunnel in 2003 wordt geopend voor het verkeer gaat een lang gekoesterde wens in vervulling: een vaste verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland.

De Hoge Snelheids Lijn
Heijmans is in combinatie met enkele andere bedrijven verantwoordelijk voor de tijdige aanleg van het gehele grond-, weg- en waterbouwtraject voor de HSL, vanaf Prinsenbeek tot aan de Belgische grens.

Renovatie Oosterscheldebrug
Vorig jaar heeft Heijmans het gepresteerd om de volledige renovatie van de Oosterscheldebrug geheel binnen de afgesproken periode van vier weken uit te voeren. Gelet op de verkeersgevoeligheid van deze brug is daaraan een zeer intensieve voorbereiding vooraf gegaan.

Binnenstedelijke vernieuwing
In Amersfoort hebben Heijmans en de gemeente een gezamenlijke onderneming opgezet die zich richt op de vernieuwing van de noordkant van het spoor. Een gebied met een omvang van ongeveer 50 hectaren is volledig gesloopt, gesaneerd en wordt thans geschikt gemaakt voor wonen, werken en recreatie.

Bedrijventerrein Hanzepoort-West te Oldenzaal

Bedrijventerreinen
Ook op het gebied van de ontwikkeling van bedrijventerreinen staat Heijmans op eenzame hoogte. Op veel plaatsen in ons land (waaronder bijvoorbeeld Hengelo, Nijmegen, Leeuwarden, Groningen, Oldenzaal) kiest Heijmans voor publiek-private samenwerking bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Samen sterk is daarbij het motto.

Borchwerf II
De gemeenten Roosendaal en Halderberge hebben al in een vroeg stadium besloten om bij de ontwikkeling van Borchwerf II een private partij te betrekken. Gelet op het vorenstaande is de keuze voor Heijmans niet verwonderlijk. Door eendrachtige samenwerking is het plan thans zover gevorderd, dat binnenkort tot de oprichting van het ontwikkelingsbedrijf Borchwerf II kan worden overgegaan. Daarin zullen de beide gemeenten en Heijmans alles op alles zetten om een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein voor de regio te maken. Naar het zich laat aanzien kunnen in de loop van het volgende jaar de eerste percelen bedrijfsgrond worden verkocht.

De klanten
Toch is Heijmans geen bouwonderneming, die enkel streeft naar de verwezenlijking van grote, imposante projecten; integendeel! De rayons voeren jaarlijks tal van kleinschalige projecten uit. Zo ook het rayon Roosendaal, dat zich uitstrekt over het gebied van Tilburg, West-Brabant en geheel Zeeland. Heijmans kent zijn klanten en is altijd dichtbij. Dit, gecombineerd met al zijn kennis en ervaring, zorgt ervoor dat Heijmans terecht in de voorhoede is geplaatst als de ondernemende aannemer.

Heijmans Roosendaal
Ziel 12, Postbus 1186
4700 BD Roosendaal
Tel 0165-522900
Fax 0165-551108
www.heijmans.nl


...doceert
"Afstandsleren heeft zeker de toekomst"

...start
"Het moet een hobby blijven ..."

...introduceert
Manpower Reïntegratie Services introduceert de verzuimscan

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...helpt
Jan Schipper herkozen als voorzitter KVK

...bezoekt
Seminars

...onderneemt
"Ondernemen is een teamsport"

...kiest
4C Consulting kiest voor America Tower

...fotografeert
"We hebben ons ontwikkeld tot pure beeldmakers"

...ontplooit
Acteurs als leermiddel!

...realiseert
Werkstad Roosendaal denkt aan de toekomst

...ontwikkelt
"Roosendaal is een complete stad"

...bouwt
Blik op de toekomst

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht

...recreŽrt
Recreatieve voorzieningen bij elkaar gebracht

...behartigt
Sociaal aspect belangrijk in Wouw

...spreekt
In 't Kort

...huisvest
Bedrijfsonroerend goed

...rapporteert
In detailhandel nagenoeg geen sprake van leegstand

...onderzoekt
Thermometer Kantoren en kantoorgebruikers

...voorkomt
Bijeenkomst preventie van criminaliteit op bedrijventerreinen

...informeert
eSchool, de online starterscursus

...publiceert
ERBO brochure en tabellenboek beschikbaar